Våren 2013
Tackfest
Profilen: Marianne Henriksson Holmström
Ordföranden har ordet (april 2013)
Våren 2013 i backspegeln (5)
Våren 2013 i backspegeln (4)
Våren 2013 i backspegeln (3)
Våren 2013 i backspegeln (2)
Våren 2013 i backspegeln (1)
Busstur mars 2013
Busstur februari 2013
Pastorn har ordet (februari 2013)

Tack till Marie-Louise och Berno

Efter 11 års tjänst så slutar Marie-Louise och Berno sin tjänst i Turistkyrkan. Församlingen ordnade en tackfest i mars månad, även om de fortsätter även i april månad. Vår tacksamhet är stor för deras fina insats under många år. Till vår glädje kommer de att återkomma till oss en månad om ett år, det vill säga i april 2014.
tack2013_1Erik Sallbring slår an ackordet för festkvällen i en vackert dukad kyrksal.
tack2013_2
Göteborgsgänget hade skrivit ihop en tacksång som de framförde med bravur.
tack2013_3En av talarna var pastor John som tackade från församlingen …….
tack2013_4…. och Gro överlämnade blommor och en minnesgåva.
tack2013_5Marie-Louise och Berno med minnesgåvan, en Kristusstatyett.

======================

Profilen: Marianne Henriksson Holmström

marianneHH_jan2013_2Marianne
Henriksson
Holmström
Hon är Göteborgska, född nära havet och pappa var kustbevakare. En fåordig men klurig karl som kom på hur dollarsedlar smugglades in i landet. När han var hos skomakaren så ”klack det till” – de finns i klacken! Sagt och gjort nästa gång på redden, så skruvades klack av och dollarsedlar rullade ut.Klurig är hon nog själv vår Marianne. När jag talar med henne speglar ögonen nyfiket samtidigt som hon berättar. Mamma och pappa var tydliga personligheter som betydde mycket för henne, men det gjorde också hennes söndagsskolelärarinna Emmy. Men det räckte inte med söndagsskola för den aktiva flickan Marianne utan hon såg till att även få vara med i Missionskyrkans juniorer i förtid. Mamma och pappa var pingstvänner men Marianne ”rörde sig fritt”.I söndagsskolan fanns en plansch med Jesus som samlade barnen omkring sig. Alla vita barn satt i Jesus knä men den lilla svarta pojken satt för sig själv en bit ifrån. ”Där kan du sitta kvar till jag kommer till Afrika, då ska du få sitta i mitt knä” sa den åttaåriga flickan Marianne – och så blev det senare i livet – missionär i Afrika med inriktning på barn.Först utbildning till småskolelärarinna som det hette på den tiden. ”Från fjorton års ålder helt klar framtidsinriktning, men tiden gick så sakta. Jag är sådan som vill att allt ska hända på en minut från det att jag bestämt mig.” Ett år på kolonialskolan i Bryssel, läsa franska, aktuell lagstiftning och mycket annat som vi ansågs behöva kunna för att arbeta som missionärer. Zaire, på den tiden Belgiska Kongo, var ju en belgisk koloni.Januari 1959 så kom jag äntligen ut till Kongo och fick möta många afrikanska barn under tiden fram till 1974 då jag blev barnevangelist i Smyrnakyrkan i Göteborg. Jag var utsänd av Smyrna som missionär under denna tid.”Som ung flicka fick jag snabbt stort ansvar, kanske alltför stort, men Herren blir ingen skyldig något, så missar man sin ungdom får man igen den senare i livet. Det var en rolig och lärorik tid för mig, kanske inte minst att möta en helt annorlunda kultur, kunskaper som jag kunnat ta med mig in i mötet med barnen i det mångkulturella samhälle som Sverige av i dag är.””Jag fick vara med att utveckla skolan på plats. 24 år gammal och rektor för en skola, som ung är man inte rädd att göra bort sig. Sedan växte högstadiet fram och då fick jag växa i takt med skolans utveckling. Hela tiden fick jag utvecklas med mitt arbete, inte gå in i något färdigt skapat av någon annan. En rik tid som jag minns med glädje.”-Du har hela hela tiden önskat vidareutbilda dig.”Jag tog en magisterexamen i beteendevetenskap och franska på universitetet och läste på S:t Lukasutbildning i fem år. Terapi och själavård. När jag läste terapi så bestämde jag mig för att inte arbeta med detta, men att använda kunskaperna i förbyggande syfte i kontakten med barnen. Att tidigt upptäcka när något händer.””I Smyrna kom jag att vara barnledare i 25 år. En underbar tid. Även här fick jag vara med och utveckla barnarbetet. Bland annat skapade vi VIPS, Very Important Persons, något som jag sedan tog med mig till kyrkan här nere i Fuengirola. Det var viktigt att se barnen som människor med behov, precis som vuxna, och att möta dessa behov.””Jag kom till Fuengirola första gången 1987, hade vari nere tidigare men nu kom jag till kyrkan. Det tidigare barnarbete var på väg att dö ut. Jag kom ner med mycket material och fick beskedet att de skulle sluta med barnarbetet. Ska vi inte göra ett försök till sa jag och på den vägen är det”.Var Svenska Skolan med i bilden då”Nej inte alls men jag vet att församlingen bad för Svenska Skolan och barnen där”.”Det första skolteamet kom år2002. Jag fungerade som mentor och var nere två gånger om året. Höst och vår. Vi leddes i uppgiften och upplevde att allt la sig tillrätta på ett bra vis. Totalt blev den 10 skolteam under åren. En rolig tid. I år har det inte varit ett team utan det är jag själv som varit resursperson för lärare och barn på skolan”.

Du har arbetat mycket med Världens Barn-projektet i Sverige.

”Ja jag har jobbat med Världens Barn under 7 år. Sedan år 2001 har jag varit anställd av PMU i olika omfattning för projektarbete.”

” Sedan år 2004 har varit arbetat med församlingsarbete inom Västra Frölunda pingstförsamling. Främst med inriktning mot barnen. Under tiden utvecklades ett arbete i skolan hemma i Sverige, men församlingsarbetet begränsade möjligheten att arbeta i skolan. Sedan jag lämnat, eller snarare begränsat församlingsarbetet, så har arbetet i skolan utvecklats allt mer”.

”Jag vill säga att jag kommit att uppskatta församlingen här i Fuengirola och känner en stor samhörighet. Jag har fått många vänner här och det är en stark undervisning i kyrkan. Församlingen här har blivit viktig för mig.”

Du är något av ett spänst-fenomen.

”Nej, det vet jag inte. Men 3-4 gånger i veckan går jag på Gym. Det vet du själv, det gäller att hålla igång för att kroppen ska må bra.”

Vad kan man mer säga om dig?

”Jag är mycket fascinerad av historia. Hade tänkt läsa historia på universitetet men valde andra ämnen. Mellanösterns historia intresserar mig mycket. Jag är en stor Israel-vän och läser gärna Bibeln som en historiebok också. Att placera in Jesus i den judiska historien och se hur historien leder fram till honom, det är spännande.

”Mitt stora patos är Jesus. Han kom med så mycket. Ytterst frälsningen, men det så mycket annat också. Att i vardagliga termer få tala om för människor vad det innebär i livet, det vill jag göra”.

Tack Marianne för allt du betytt och betyder för oss här i Fuengirola.

Text och bild: Börge Schönbeck

=====================

Ordförande har ordet

borgeface_2Börge Schönbeck:
Turistkyrkan gör en skillnad. Visst är det fint med en social gemenskap, men syftet med vår kyrka är inte att vara ett varmt slutet rum för människor som har samma värderingar.Vi vill presentera Jesus evangelium för vår omvärld för att människor ska få ett personligt möte med vår frälsare. Till förändrade liv.Om vi lever upp till detta får andra avgöra. Under året tycker vi att vi fått flera exempel på att Gud mött människor till ett förändrat liv. Vi talar om en gudsnärvaro i gudstjänsterna.Det är inte föredragshållare som talar i kyrkan, det är människor som vittnar om sitt möte med Jesus. Förkunnelsen är inte personliga funderingar runt tro eller icke tro, det är undervisning med Bibelns texter som grund. Så önskar vi vara.I mars månad kallade församlingen Christine och Göran Andersson till nytt pastorspar från och med september 2014. Det är långt dit, men vi gläds redan för vad som ska komma och tror att de kommer att passa in i församlingens vision på ett bra sätt.Men vi lever mitt i nuet och Gro och John Agersten, vårt pastorspar är mycket älskade och uppskattade i sin tjänst. Att de förlänger tjänsten till att omfatta även våren 2014 är en stor glädje för oss.Marie-Louise och Berno Hallström avtackades efter elva års uppskattad tjänst som sångledarpar. Du kan läsa om detta på annan plats på hemsidan. Men tack kära vänner för allt!Många är verksamma i Turistkyrkan, med olika gåvor, i sång och musik, genom tal och undervisning, genom sociala kontakter och genom praktiskt arbete. Ingen nämnd och ingen glömd. Fanns inte denna mångfald så vore vi inte den kyrka som vi vill vara.Under året har vi märkt en ökad tillströmning av besökare i kyrkan och ett nytillskott av människor som vill vara med och arbeta i verksamheten. Så det är med stora förväntningar vi möter hösten!Välkommen till Turistkyrkan på Costa del Sol.

==================

Våren 2013 i backspegeln, del 5

mars2013_3Varje halvår får vi besök av missionärerna Bakke. Vi följer deras verksamhet  i Marbella / San Pedro med förböner och visst ekonomiskt stöd.Borghild Bakke berättar om nöden de möter bland människor utan arbete.
mars2013_4Eddie Bakke kom i sitt tal in på universums storhet och mötet med den allsmäktige, alltets skapare och vår Far.
mars2013_5Ett annat besök som berörde var Loise och Manne Ideström från Toronto, Canada.Deras vittnesbörd om vandringar genom svårigheter och hur Gud är med i allt, det  berörde.”To be better or bitter.”
Ett val om att lita på Gud och växa genom svårigheterna.
mars2013_6Kvartetten gläder oss med skönsång.
mars2013_7Agneta vittnade om ett helande under efter förbön.

============

Våren 2013 i backspegeln, del 4

varldbon2013_1Första söndagen i mars varje år är det Världsbönedagen.  Birgit Petersson har tagit initiativet till att vi i Turistkyrkan är en del av denna globala gemenskap.
I år hade kvinnor från Frankrike formulerat bönerna och de handlade om främlingskap i samhället.
varldbon2013_2Birgit leder bönedagen.
varldbon2013_3Livsberättelser från Frankrike, varvades med bibelord som belyste hur främlingskap påverkar och hur den kristna gemenskapen kan vara berikande.
varldbon2013_4Dukningen gick i de franska färgernas tema. (även norska påpekade en lokalpatriot)
christine_goran
Christine och Göran Andersson besökte oss  en vecka i mars för att vi skulle lära känna dem och de oss.På annan plats kan du läsa att de senare kallades till pastorspar från september 2014.
mars2013_1
En söndagskväll i mars hade vi besök från den Norska Sjömanskyrkan.Vera Henriksen sjunger med inlevelse…….
mars2013_2……och kantor Trond Gilberg ackompanjerar med stor musikalisk känslighet.

=========

Våren 2013 i backspegeln, del 3

Clauman_John_13

I februari fick vi besök av Jørgen Cloumann som inom norsk pingströrelse är ansvarig för mission i Sydamerika. Han berättade om Guds verk i olika delar av denna kontinent, bland annat om besök i de delar av Peru där Gro och John verkat som missionärer.

Det märktes att John var djupt berörd och berörda de blev vi alla. Det är stort att få följa vad Gud gör i det vi kan kalla pionjärverksamhet.

I september i år ska Jørgen och John resa till Peru för att skapa ett bra material för de insamlingar som behövs för att täcka stora behov. Vi i Turistkyrkan fick genom ett offer vara först med att ge ett bidrag till de speciella behov som finns i Perus djungler.


Sverre Larsson 85 år

Turistkyrkan i Fuengirola var med och firade Sverre genom att inbjuda till en LP-kväll. Sverre bjöd på tårta, Barbro och Stig Andersson sjöng, Sverre talade och det togs upp en kollekt till LP-arbetet med att rehabilitera missbrukare. Runt 50.000 svenska kronor insamlades om vi räknar in de löftesoffer som gavs.
Sverre85_1Sverre 85 år
sverre85_2Många gäster
sverre85_3Jubilaren försedd med jubileumskrans, (till Gro Agerstens glädje).
sverre85_4Barbro och Stig Andersson sjöng och spelade.De brukar vara med i Sverres LP-möten hemma i Sverige.

En södagskväll:

sondag_feb13_1Många sångare för att vara i februari månad.
sondag_feb13_2Max spelar trumpet.
sondag_feb13_3Bernt sjunger solo.

==============

Andra delen av Våren i backspegeln

gemenska_feb13_1En gemenskapskväll i februari
gemenskap_feb13_5
Den inträffade på alla hjärtans dag vilket du ser på den fina dukningen.
gemenskap_feb13_3
Husbandet i högform.
gemenskap_feb13_2John leder oss till ordet.
gemenskap_feb13_4
Johannes vanligen kallad Juanito, som betyder den lilla Johannes, besökte oss och berättade om det omfattande hjälparbete som hans församling bedriver. Juanito mindes sin svenska bra trots många år i Spanien.Församlingen som ligger på vägen upp mot Mijas behövde iordningställa lokaler för hjälparbetet. Det offer vi tog upp gav de ekonomiska förutsättningarna för detta arbete. Vi berördes  och var glada att få stödja deras verksamhet.

=============

Våren i backspegeln

Web-ansvarig har varit sjuk under våren och detta har tyvärr märkts i vår rapportering. Men nu fyller vi på allt eftersom. Häng med i  en bildkavalkad.Ni som följt oss på facebook känner igen en del av bilderna.

marianne_jan13Marianne Henriksson Holmström är en ”tidig vårfågel”, återkommande sedan många år.
Hennes besök är ger inspiration både i Svenska skolan och i Turistkyrkan
perla_2013
I år hade Marianne med sig Perla Bjurenstedt som gäst. Perla verkar  som sjungande och talande inspiratör i svenska skolor sedan många år.
Hans besök i Fuengirola uppskattades mycket både i skolan och i Turistkyrkan. Besöket blev möjligt p.g.a. sponsring från en av församlingens medlemmar.
perla_2013_2Perla i Turistkyrkan.
odd_villy_annalise_2013Under Marianne H H:s kväll för Världens barns så ordnade denna trio med servering. de fint dukade borden skymtar i bakgrunden.
(Från vänster Villy, Anna-Lise och Odd)
Birger_olle_2013Ingrid och Olle Pehrsson är kära besökare.Olle tog stort ansvar för musiken under julen och i januari.På bilden en dragspelsduett med Birger Netland.
(Olle t.h.)
ingrid_2013Ingrid var husmor förr och nu improviserade Ingrid och Börge en nostalgi-våffelträff där Ingrid styrde och ställde som förr i världen. Här berättar hon något. Sverre och Birger (bland andra) lyssnar.
globetroter2013_1I  början av februari berättade Ingegärd Sandell om hur det är att vandra på pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Hatten ingår i vandrarens nödvändiga plagg.
globetrotr2013_2
”Ska du visa bilder” frågade vi. ”Nej jag berättar så att ni ser bilder” var svaret och detta stämde.
Kanske är det vandrandet som illustreras på bilden.

=============

Busstur med forviklinger.

Bussturen til Iznajar og Priego de Cordoba ble noe helt annet enn forventet. På grunn av dårlige værprognoser for disse stedene, valgte vi holde oss langs kysten. Målet ble derfor endret til Almunecar, som ble antatt å greie seg med 0,1 til 0,3 mm regn ifølge de før nevnte prognoser. En dataside med opplysninger om vårt nye reisemål fortalte at en rekke severdigheter var åpne på mandag. Men ved ankomst viste dette seg å være feil, men vi fikk da litt ut av besøket i en flott park og utsikt fra borgen.

Reiselederne besluttet å fremskynde avreisen for å besøke Balcon Europa, og grottene i Nerja. Vår eminente sjåfør, Gloria, ordnet med informasjon til spisestedet der om vår ankomst. Hun fikset også en reduksjon på inngangspengene til de 27 som tok turen ned i de fantastiske grottene.

Selv om det ble en tur med forviklinger, så stemte det med regnet. Ikke over 0,3 mm. Det gjorde vel sitt til de mange hyggelige tilbakemeldinger om turen. Så får vi håpe at neste tur som er planlagt til Iznajar m.m. i oktober kan gå greit.
Arild Amundsen

Så bilder från den uppskattade bussturen:

Busstur_mars13_1
Busturen gik til Almuñécar, hvor første stop var en bar, hvor 11-kaffen blev nydt.
Busstur_mars13_2
Andre havde termo- kaffe med og nød den på stranden.
Busstur_mars13_3
I turist- kontorets have studerer Kirsten disse spænd- ende natursten -skulpturer.
Busstur_mars13_4
Vi besøgte Arkæologisk -Botanisk Have, Parque El Majuleo, hvor der stod mange spændende skulpturer.
Busstur_mars13_5
Her har man udgravet resterne fra den industrielle saltning af fisk, som fønikerne brugte ca. 400 f.K.
Busstur_mars13_6
På rundturen i Almuñécar beundrede 4 deltagere udsigten over byen ved Middelhavet.
Busstur_mars13_8
En herlig flok foran den lilla bus, som igen blev kørt af Gloria.
Busstur_mars13_9
4 glade nordmænd på vej ombord på bussen, som kørte os til Nerja.
Busstur_mars13_11Her gik vi tur på Europa-Point, mens regnbygerne stod ind over landet bagved.
Busstur_mars13_12Statuen af kong Alfonso XII (1857-1885), grundlæggeren af  Europa-Point, omgivet af 2 smukke damer.Tekst og foto: Villy Jepsen

 

===============

Busturen d. 8. febr. forløb i strålende sol hele dagen. 1. stop var den meget interessante kirkegård i Caserbermeja.
Buss_feb13_2
Kaffe-pausen nydes inde …………
Buss_feb13_3Kaffe-pausen nydes også udenfor
Buss_feb13_44 glade deltagere
Buss_feb13_5
Bussen ”Gloria” med vores dygtige chauffør: Gloria
Buss_feb13_6Udsigten over Flamingosøen studeres ivrigt.
Buss_feb13_7Middagen på rest. El Kiosko nydes ude…
Buss_feb13_8Middagen nydes også indefor ved pejsen
Buss_feb13_9Middagen nydes overalt
Buss_feb13_10Birthe og Annie ved Søerne, hvor vandet står højt.
Buss_feb13_11Mandeltræerne stod i fuldt flor overalt.
Buss_feb13_122 smukke mandelblomst-buketter.
Foto og tekst: Villy Jepsen

===============

john_nov2011

Nå er vi vel i gang med vårsesongen i Skandinaviska Turistkyrkan i Fuengirola. Denne julen og nyttåret var Gro og jeg i Norge etter å ha vært her i Spania under helligdagene de to forgående årene.  Vi hadde noen fine uker hjemme før vi på nytt satte kursen mot solkysten.

Tiden går utrolig fort, og når har vi allerede vært med på fire søndager i kirken etter at vi kom tilbake.  Det kommer mye folk til samlingene i forholdt til årstiden, som regnes som lavsesong her nede. Vi er takknemlige for Herrens velsignelse og nærvær i gudstjenestene og møtene. Vi har hatt besøk av Perla Bjurenstedt, som besøkte den svenske skolen i Fuengirola med sitt program for skolene: ”Bra kan bli betre!”  Perla var med oss en søndagskveld og gledet oss med sine fine sanger og sitt vitnespyrd.  Marianne Henriksson Holmström har vært her noen uker. Hun gjør som alltid en fremragende innsats i den svenske skolen, foruten at hun har talt til velsignelse i Turistkyrkan.

I formiddagsgudstjenestene er vi blitt minnet om Jesuss, som etter å ha gjort renselse for våre synder, satte seg ved Majestetens høyre hånd i det høye (Hebr.1:3). Der har han blitt ikledd all himmelens herlighet og kraft. Johannes fikk på sine eldre dager en åpenbaring av Kristus mens han var i fangenskap på Patmos.  Han kjente igjen Menneskesønnen som han hadde vandret sammen med mange år tidligere. Nå fikk han se Jesus i all sin herlighet og makt. Han fikk høre ordet: ”JEG ER han som lever og var død, og se jeg lever i all evighet. Jeg har nøklene til døden og dødsriket” (Åp.1:18). Han er den første og den siste, begynnelsen og enden, og som Job sa: ”som den siste skal Han stå fram på støvet.”

Sist søndag talte Lisbeth Fumero om at vi har alle våre kilder i Jesus Kristus. Ved den Hellige Ånds hjelp og ved å fylle oss med Guds Ord kan vi holde kilden åpen slik at vi kan bli til veslignelse for andre.  Vår trygghet innfor evigheten er ikke grunnet på det vi selv kan få til, men på Jesu fullbrakte verk på Golgata. Vi oppmuntrer hverandre til å holde fast på troen og dele den med andre, inntil den dag vi skal se Ham som Han er, og bli Ham lik.

Vi ser fram til møtene som ligger foran med forventing, og vi ber dere som leser dette å være med i bønn for kirken og for dem som vi kommer i kontakt med. Be også for avgjørelser som skal tas for den videre virksomheten i årene framover.

Hilsen John Agersten